ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
hinh anh

Giới thiệu về Khoa Văn - Xã hội

Khoa Văn – Xã hội (tiền thân là Bộ môn Văn- Quản lý xã hội thuộc Khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội), được thành lập theo Quyết định số 372/QĐ –ĐHTN ngày 02/4/2009 của Giám đốc ĐHTN), với...

hinh anh

PGS.TS. PHẠM THỊ PHƯƠNG THÁI

PGS.TS. PHẠM THỊ PHƯƠNG THÁI – Phó Hiệu trưởng - Nguyên Trưởng Khoa Văn - Xã hội

hinh anh

TS. NGUYỄN THỊ THANH NGÂN

TS. NGUYỄN THỊ THANH NGÂN - Phó Trưởng Khoa Văn- Xã hội/Trưởng Bộ môn Du lịch 

hinh anh

TS. HOÀNG THỊ TUYẾT MAI

TS. HOÀNG THỊ TUYẾT MAI - Phó Trưởng Khoa Văn - Xã hội/ Trưởng Bộ môn Báo chí

hinh anh

TS. NGUYỄN DIỆU LINH

TS. NGUYỄN DIỆU LINH - Phó trưởng Bộ môn Văn - Trợ ký Đào tạo

hinh anh

THS. NCS. NGUYỄN THỊ TRÀ MY

THS. NCS. NGUYỄN THỊ TRÀ MY - Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam - Trợ lý Sau đại học

hinh anh

THS. VŨ ANH NGỌC

THS. VŨ ANH NGỌC - Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam

hinh anh

THS. NCS. DƯƠNG THÙY LINH

THS. NCS. DƯƠNG THÙY LINH - Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam

hinh anh

THS. PHẠM ANH NGUYÊN

THS. PHẠM ANH NGUYÊN - Giảng viên Bộ môn Báo chí

hinh anh

TS. NGUYỄN THỊ THU TRANG

TS. NGUYỄN THỊ THU TRANG - Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam

hinh anh

TS. BÙI LINH HUỆ

TS. BÙI LINH HUỆ - Trường Bộ môn Văn

hinh anh

THS. NCS. NGUYỄN THỊ SUỐI LINH

THS. NCS. NGUYỄN THỊ SUỐI LINH – Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam

hinh anh

TS. NGUYỄN THỊ QUYÊN

TS. NGUYỄN THỊ QUYÊN - Giảng viên Bộ môn Văn

hinh anh

TS. VŨ THỊ HẠNH

TS. VŨ THỊ HẠNH – Giảng viên Bộ môn Văn - Trợ lý Nghiên cứu Khoa học

hinh anh

THS. ĐÀM THỊ TẤM

THS. ĐÀM THỊ TẤM - Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam

hinh anh

THS. NCS. TRỊNH THỊ THU HÒA

THS. NCS. TRỊNH THỊ THU HÒA - Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam

hinh anh

THS. NCS. NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

THS. NCS. NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG - Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam

hinh anh

THS. NCS. HÀ XUÂN HƯƠNG

THS. NCS. HÀ XUÂN HƯƠNG - Giảng viên Bộ môn Văn

hinh anh

THS. NCS. NGUYỄN THỊ DIỆU LINH

THS. NCS. NGUYỄN THỊ DIỆU LINH – Giảng viên Bộ môn Văn

hinh anh

THS. NCS. NGHIÊM THỊ HỒ THU

THS. NCS. NGHIÊM THỊ HỒ THU - Giảng viên Bộ môn Văn

hinh anh

THS. NCS. PHẠM CHIẾN THẮNG

THS. NCS. PHẠM CHIẾN THẮNG - Giảng viên Bộ môn Báo chí

hinh anh

THS. HOÀNG THỊ KIM KHÁNH

THS. HOÀNG THỊ KIM KHÁNH - Giảng viên Bộ môn Báo chí

hinh anh

THS. LÊ ĐÌNH HẢI

THS. LÊ ĐÌNH HẢI - Giảng viên Bộ môn Báo chí

hinh anh

THS. TRẦN THẾ DƯƠNG

THS. TRẦN THẾ DƯƠNG - Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam

hinh anh

THS. LƯƠNG THỊ THANH DUNG

THS. LƯƠNG THỊ THANH DUNG - Giảng viên Bộ môn Văn

hinh anh

THS. HOÀNG THỊ PHƯƠNG NGA

THS. HOÀNG THỊ PHƯƠNG NGA - Giảng viên Bộ môn Du lịch 

hinh anh

THS.PHẠM THỊ VÂN HUYỀN

THS.PHẠM THỊ VÂN HUYỀN - Giảng viên Bộ môn Văn

hinh anh

THS. NGUYỄN NGỌC LAN

THS. NGUYỄN NGỌC LAN - Giảng viên Bộ môn Du lịch

hinh anh

THS. ĐỖ TUYẾT NGÂN

THS. ĐỖ TUYẾT NGÂN - Giảng viên Bộ môn Du lịch

hinh anh

THS. ĐÀO THỊ HỒNG THÚY

THS. ĐÀO THỊ HỒNG THÚY - Giảng viên Bộ môn Du lịch.

hinh anh

THS. NGUYỄN PHƯƠNG HOA

THS. NGUYỄN PHƯƠNG HOA - Giảng viên Bộ môn Văn

hinh anh

THS. NGUYỄN THỊ THU HIỀN

THS. NGUYỄN THỊ THU HIỀN – Giảng viên Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam

hinh anh

THS. LÊ THỊ ANH

THS. LÊ THỊ ANH - Giảng viên Bộ môn Du lịch

hinh anh

THS. ĐINH THỊ QUỲNH TRANG

THS. ĐINH THỊ QUỲNH TRANG - Giảng viên Bộ môn Báo chí

hinh anh

THS. NGUYỄN HỒNG VÂN

THS. NGUYỄN HỒNG VÂN - Giảng viên Bộ môn Du lịch

hinh anh

THS. NGUYỄN THỊ MÙI

THS. NGUYỄN THỊ MÙI – Giảng viên Bộ môn Văn

hinh anh

THS. PHÙNG THỊ KIM ANH

THS. PHÙNG THỊ KIM ANH – Giảng viên Bộ môn Du lịch

hinh anh

THS. VI THỊ PHƯƠNG

THS. VI THỊ PHƯƠNG – Giảng viên Bộ môn Báo chí

hinh anh

GV. LÊ THỊ HẢI YẾN

GV. LÊ THỊ HẢI YẾN - Giảng viên Bộ môn Báo chí

hinh anh

CN. NGUYỄN VÂN ANH

CN. NGUYỄN VÂN ANH – Chuyên viên văn phòng Khoa Văn – Xã hội

Thành viên - đối tác

  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh
  • hinh anh