Bản quyền ảnh thuộc về Khoa Văn - Xã hội trường ĐH Khoa Học Design by DucHieu Quay về website

CUỘC THI ẢNH NỤ CƯỜI SINH VIÊN 2015

Những gương mặt tiêu biểu khoa Văn - Xã hội 2015